GENIUS LOCI – Dežo Hoffmann

Diskusia v rámci tematického podujatia GENIUS LOCI – Dežo Hoffmann (1912-1986) sa uskutočnila 15.6.2017 v Rosenfeldovom paláci v Žiline.

Hostia: Marián Pauer, Tibor Majerčík a Ivan „Kelly“ Köhler
Moderátor: Michal Jurecký
Kamera, zvuk, strih: P. Košťál

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Návrat hore