Občianske

združenie

Rodný dom

Deža Hoffmanna

váš úsmev je našou motiváciou

snažíme sa ho zrkadliť

obnovujeme národnú kultúrnu pamiatku

oživujeme spomienky na Deža

Rodný dom Deža Hoffmanna

Z úcty a vďaky

Dežo

Na čom pracujeme:
  • Obnovujeme národnú kultúrnu pamiatku, rodný dom Deža Hoffmanna, v centre Banskej Štiavnice
  • Vytvorili sme prvé múzeum Deža Hoffmanna na svete
  • Poskytujeme ubytovanie v štýlovom apartmáne, ktorý sa skutočne nachádza v „Dežovom dome“, ktorý neustále zlepšenie pre vás
  • Pracujeme na propagácii Hoffmannovej práce prostredníctvom sociálnych sietí a online priestoru
  • Pracuje na vytvorení divadelnej inscenácie o živote Deža Hoffmanna v spolupráci s profesionálnymi hercami
  • Snažíme sa nadviazať spoluprácu s jednotlivcami a organizáciami, ktoré majú relevantné prepojenie s Hoffmannom

Činnosť nášho združenia ako aj obnovu domu financujeme z vlastných zdrojov, príspevky od ochotných darcov, dotácie (Ministerstvo kultúry, Banskobystrický samosprávny kraj a pod.), bez ktorých by naša činnosť nebola možná. Postupne sme dali potrebné zdroje a nápady dokopy, a to všetko pri predkladaní žiadostí o grant; usilovne pracujeme na tom, aby sme to zabezpečili ciele nášho Občianskeho združena.

Radosť dokáže zvečniť okamih
kľúč od brány skrýva do múdra kníh
tlčúci  trezor  triedi dáta
učí nás na jednej ruke rátať
pocítiť šepkajúce korene
obdivujúc čo bolo stvorené
Vitaj stvorenie zblízka zďaleka
pohovorme o bytí človeka

Napísané Dežovi in memoriam

Otvorené máme už od októbra 2019
Kus fajnej roboty sme urobili
A kusisko ďalšej sa ešte chystáme. Ďakujeme všetkým čo priložili ruku k dielu.

Svetoznámy fotograf z Banskej Štiavnice, Dezider “Dežo” Hoffmann, nám zanechal inšpirujúci odkaz, ktorý si overil svojím vlastným životom. Aj z našej malej krajiny sa dá s vierou v to, čo nám bolo dané, dostať do veľkého sveta a zapísať sa do histórie. Naše občianske združenie OZ Rodný dom Deža Hoffmanna má za cieľ tento odkaz ďalej šíriť a rozvíjať. Zaklopte v prekrásnej Banskej Štiavnici na dvere “Dežovho domu”, radi vám ich otvoríme.

Návrat hore