Spoznaj DOBRÝ KRAJ s Lukášom Pelčom – Banská Štiavnica

Lukáš pri svojich potulkách po Banskej Štiavnici v rámci projektu Spoznaj DOBRÝ KRAJ neobišiel ani Rodný dom Deža Hoffmanna.

Lukáš Pelč
Rodák z metropoly juhu – Lučenca,  lokálpatriot a v neposlednom rade aj známy herec.

Návrat hore